Újabb adózást érintő változások, könnyítésekkel

Még éppen csak megszáradt a tinta a jövő évi adócsomagon a Köztársasági elnök aláírásával, egyik szemünket érdemes a Magyar Közlöny 2021. június 9-én megjelent 107. számán tartani, mert kettő Kormányrendelet is tartalmaz adózást érintő módosításokat.

A változásokat az alábbiakban mutatjuk be részletesen.

A Kormány 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete a koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről

E Korm. rendelet négy pontban hoz változást a jövőre nézve.

Adóigazgatási szabályok – adófizetési halasztás

 • az adózás rendjéről szóló törvényben nevesített eddigi kedvezményeken túl, az  adóhatóság az  adózónak és az  adó megfizetésére kötelezett személynek ez év végéig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb 5 millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez. A  kérelmezőnek a  kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell mutatnia, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. A kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 15 nap,
 • a  nem természetes személy adózónak és az  adó megfizetésére kötelezett személynek az év végéig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb 20 százalékkal, de 5 millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az  adótartozás megfizetése a  kérelmező gazdálkodási tevékenységét a  veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Fontos, hogy az  adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.

A turisztikai ágazattal összefüggő köztehercsökkentés

A turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet a  2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az  időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

Ez a változás lényegében hosszabbítást jelent, a vészhelyzet lejárata helyett tehát ez év végéig tart a köztehercsökkentés.

A szociális hozzájárulási adó kötelezettséggel összefüggő szabályok

 • a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény jelenlegi szabályozásától eltérően a  2021.  évben adott juttatások tekintetében nem terheli adókötelezettség a  Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.
 • szintén a jelenlegi szabályozástól eltérően nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után, ha a  juttatás  2021. június 10. és a 2021. december 31. közötti időszakban történik.
 • e mellett a 2021. június 10. és 2021. december 31. között létrejött munkaviszony esetében munkaerőpiacra lépő az  is, aki az adóhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a  kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 183 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény szerinti biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni, társas vállalkozói jogviszonnyal.

A Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelése

A  Széchenyi Pihenő Kártyára adott munkáltatói támogatás juttatására a személyi jövedelemadó törvény jelenlegi előírásaitól eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya

 • szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
 • vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
 • szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

A 2021. évben szintén a személyi jövedelemadó törvény rendelkezéseitől eltérően az éves rekreációs keretösszeg

a) ha a munkáltató költségvetési szerv

 • évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
 • a  400 ezer forintnak a  munkavállaló által az  adott munkáltatónál az  adóévben a  juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a  munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
 • évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg,

b) más munkáltató esetében

 • évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
 • a  800 ezer forintnak a  munkavállaló által az  adott munkáltatónál az  adóévben a  juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a  munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
 • évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

A Kormány 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Idegenforgalmi adó

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet a következő 2/B. §-sal egészül ki: „2/B.  § A  2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a  megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.”

Ez a rendelkezés is 2021. június 10-ével lépett hatályba.

Ezen, 107. számú közlöny számos egyéb, koronavírus-járványhoz kapcsolódó szabályozást tartalmaz, pl. a hiteltörlesztési moratóriumra, építési közigazgatási döntésekkel kapcsolatos szabályokról, így az érintett területek szakértőinek is javasolt e közlöny áttekintése.

Ez a weboldal is sütiket használ!
A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. A weboldalon megtekintheti az Adatkezelési és Süti Tájékoztatónkat (PDF).
Szükséges:
Az weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik. Ezek nélkül a weboldalt nem lehet megtekinteni.
Statisztikai:
A weboldal statisztikáinak elemzésével tudjuk weboldalunkat hatékonyabbá tenni, hogy a lehető legmagasabb felhasználói élményt nyújtsuk kedves látogatóinknak. Ezért gyűjtünk statisztikai adatokat a Google Analytics segítségével, amely kizárólag az IP címeket tárolja a személyes adatok közül.
Reklámcélú:
Azért települnek ezek a sütik, hogy a felhasználók számára egyedi ajánlatot, és számára releváns, érdeklődési körébe tartozó reklámajánlatokkal tudjuk megcélozni.