Behajthatatlan követelések: még az év vége előtt lejár két fontos határidő

Úgy tűnik, hogy a behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos előírások változásának még mindig nincsen vége és mindig fel-feltűnnek újabb időpontok, amelyre az érintetteknek érdemes figyelniük. Melyek ezek az időpontok? Összefoglaló anyagunkból ez is kiderül.

A behajthatatlan követelések után az állam felé megfizetett áfa visszatérítése 2020. január 1. óta önellenőrzés keretében lehetővé vált ugyan, de csak bizonyos feltételek teljesülése esetén. Ezek a feltételek kezdetben igen szigorúak voltak. 2021-ben a jogalkotó enyhített a feltételeken: január 1. óta a nem adóalany partnerekkel szemben fennálló követelésekre is kiterjed az adóalap-csökkentés lehetősége, június 10-től pedig az adóalap önellenőrzés útján történő csökkentését kizáró feltételek közül újabbak veszítették hatályukat.

Az adóalap-csökkentésre főszabály szerint továbbra is a 2015. december 31-ét követően teljesült ügyleteknél, az adó megállapításához való jog elévülési idején belül van lehetőség, önellenőrzés keretében.

Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) a C-507/20. számú ügyben kimondta, hogy behajthatatlan követelések esetén az adóalap-csökkentésre nyitva álló jogvesztő határidőt nem az ügylet teljesítési időpontjától, hanem az ügyletből származó követelés behajthatatlanná válásától kell számítani. A 2016. január 1. előtti ügyleteknél sem kizárt ezért az áfa visszaszerzése, azonban figyelni kell arra, hogy mikor vált behajthatatlanná a követelés, mivel bizonyos esetekben 2021. decemberének első felében lejár az áfa visszatéríttetésére vonatkozó kérelem benyújtási határideje.

2021. december 7.: ha az értékesítés régi, de a behajthatatlanság nem

Vonatkozó jogszabályhelyek:

Áfa tv. 257/L. és 351. §

NAV-tájékoztató:

https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/Valtoztak_a_behajthat20210713.html?query=behajthatatlan

A változás lényege:

Az Áfa tv. 2021. június 10-én hatályba lépett 257/L. §-a lehetőséget biztosít kérelem útján a behajthatatlan követelésre eső, általa megfizetett adó visszatéríttetésére akkor is, ha az adó megállapításához való jog már elévült, de csakis abban az esetben, ha

  • az adóalap-csökkentés Áfa tv.-ben meghatározott feltételei – a vevő értesítésére vonatkozó feltétel kivételével – teljesülnek, és
  • a kérelem benyújtásakor a behajthatatlan követelésként történő elszámolásra alapot adó ok bekövetkezésének időpontjától kezdődően legfeljebb egy év telt el.

A különös adóvisszatérítési kérelem akkor nyújtható be – akár 2021. június 10-én folyamatban levő ellenőrzés alatt is – ha a követelés

  • 2021. június 10-én vagy utána vált behajthatatlanná
    • ekkor a kérelmet az ok bekövetkeztétől számított egy éves jogvesztő határidőn belül nyújthatja be az adóalany;
  • 2020. június 10. és 2021. június 9. között vált behajthatatlanná
    • ebben az esetben a kérelmet az Áfa tv. 257/L. §-ának hatálybalépésétől számított 180 napos jogvesztő határidőn belül, azaz 2021. december 7-éig lehet benyújtani, mely határidő szintén jogvesztő.

2021. december 7.: ha az értékesítés és a behajthatatlanság is régi

A magyar jogi szabályozás még a nyári módosítást követően sem biztosítja a lehetőséget az áfa visszakérésére azon ügyletek esetében, amelyeknél

  • az értékesítés 2016. január 1. előtt történt, és
  • az értékesítésből származó követelés 2020. június 10. előtt vált behajthatatlanná.

Ezen esetekben az adóalanyok kizárólag az EUB döntésére hivatkozva kérhetik vissza az áfát. A kérelmet az Art. 196. §-a értelmében az Európai Unió Bírósága döntésének közzétételétől számított 180 napon belül terjeszthetik elő az adóhatósághoz.

Az EUB a C-507/20. számú ügyben 2021. március 3. napján hozta meg a döntését. Amíg a közzétételre nem került sor, jobb híján ezen időponttól lehetett számítani a 180 napos határidőt, ezért sok helyen találkozhatunk a 2021. augusztus 30-ai benyújtási határidővel. Valójában azonban még most sincsenek elkésve azok, akik szeretnék benyújtani kérelmüket az adóhatósághoz. Az EUB C-507/20. számú ügyben hozott döntést ugyanis az EU Hivatalos Lapjában 2021.06.14-én tették közzé, a 180 napot pedig innen kell számítani. 2021. december 11-ig tehát még lehetőség van visszakérni azon követelések áfáját is, amelyek 2020. június 9-én vagy azt megelőzően váltak behajthatatlanná.

Lényeges, hogy az EUB döntése alapján sem kérhető vissza korlátlanul az áfa. Az EUB ugyanis csak azt mondta ki, hogy az elévülést nem az ügylet teljesítési időpontjától, hanem az ügyletből származó követelés behajthatatlanná válásától kell számítani. Ha azonban már a behajthatatlanná válás is megtörtént 2016. január 1. előtt, akkor az elévülés még ezen megengedőbb értelmezésben is bekövetkezett, következésképpen az áfa az EUB döntésére hivatkozva sem kérhető vissza.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdések merülnek fel, forduljanak szakértőinkhez bizalommal.

Ez a weboldal is sütiket használ!
A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. A weboldalon megtekintheti az Adatkezelési és Süti Tájékoztatónkat (PDF).
Szükséges:
Az weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik. Ezek nélkül a weboldalt nem lehet megtekinteni.
Statisztikai:
A weboldal statisztikáinak elemzésével tudjuk weboldalunkat hatékonyabbá tenni, hogy a lehető legmagasabb felhasználói élményt nyújtsuk kedves látogatóinknak. Ezért gyűjtünk statisztikai adatokat a Google Analytics segítségével, amely kizárólag az IP címeket tárolja a személyes adatok közül.
Reklámcélú:
Azért települnek ezek a sütik, hogy a felhasználók számára egyedi ajánlatot, és számára releváns, érdeklődési körébe tartozó reklámajánlatokkal tudjuk megcélozni.