Hasznos információk a kata megszűnése kapcsán, 4. rész – számlázás, iparűzési adó

Bár a katával kapcsolatos fontos határidő vészesen közeleg, ügyfeleink részéről folyamatosan, számos kérdés merül fel. Ezen kérdések közül jelenlegi hírlevelünkben a számlázással és iparűzési adóval kapcsolatos kérdésekre adunk választ.

 1. Megszűnik vagy megváltozik az adószámom amiatt, hogy kikerülök a “régi” kata hatálya alól?

Nem. Az adószám az egyéni vállalkozáshoz kapcsolódik, nincs rá befolyással az, hogy az egyéni vállalkozás a kata vagy az szja alanya.

 1. Meddig számlázhatok katásként?

Itt egy biztos pont van: a 2022. augusztus 31-ig kibocsátott számlán szereplő ellenérték a Katv. 2. § 12. pontjának felvezető szövege értelmében még “régi” katás bevétel lesz, függetlenül attól, hogy kifizeti-e a partner augusztus végéig a számlát.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében a kisadózói adóalanyiságot megelőzően a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak az adóalanyisága megszűnésének utolsó napján megszerzett bevételnek kell tekinteni minden olyan ellenértéket, amelyről kiállított bizonylat szerinti teljesítési időpont a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság időszakára esik.

Ezt a rendelkezést van, aki úgy értelmezi, hogy ha augusztus 31. után bocsát ki egy – bármely adónem hatálya alá átlépő – vállalkozó olyan számlát, amelynek teljesítési időpontja még a “régi” kataalanyiság időszakára esik, akkor ez is katás bevétel lesz. Álláspontunk szerint nem ez a helyzet. A “kisadózói adóalanyiságot megelőzően” kitételből ugyanis az következik, hogy ez a rendelkezés kizárólag azokra vonatkozik, akik a “régi” kata alól az “új” kata hatálya alá mennek át. Ha tehát egy vállalkozás 2022. szeptember 1-től átalányadózás, vállalkozói személyi jövedelemadó, társasági adó vagy kisvállalati adó hatálya alá tér át, akkor a 2022. augusztus 31. után kibocsátott számla ellenértéke nála már akkor sem lesz “régi” katás bevétel, ha a számla szerinti teljesítési időpont 2022. augusztus 31. vagy azelőtti dátum.

 1. Előre kiszámlázhatom augusztus végéig az egész évre hátralévő ellenértéket a partnereim felé?

Elképzelhetőek olyan szituációk, amelyekben ez megoldható.

Fix havi díj esetén például a felek megállapodhatnak abban, hogy a kifizető a még hátralévő hónapok díját is előre megfizeti. Az Áfa tv. 58. §-a szerinti ügyleteknél ez automatikusan előrehozza a teljesítési időpontot. Érdemes azonban figyelni arra, hogy ha a megállapodás színlelt – pl. a foglalkoztató nem előre egy összegben fizeti meg az előre kiszámlázott ellenértéket, hanem havonta, az eredeti fizetési határidőkben -, akkor az adóhatóság megállapíthatja, hogy a szerződés színlelt volt, kizárólag adóminimalizálást szolgált, és átminősítheti a szerződést.

Ha a felek között ugyan nem időszaki elszámolású ügylet van, de egy későbbi időpontban teljesülő ügylethez kapcsolódóan jogszabály vagy szerződés értelmében a partner köteles előleget fizetni, a – szerződés, díjbekérő stb. alapján – megfizetett előlegről 2022. augusztus 31-ig kibocsátott előlegszámla összege is “régi” katás bevétel lesz.

Lényeges, hogy számlázható előlegről kizárólag akkor beszélhetünk, ha a partner jogszabály vagy szerződés alapján köteles a teljesítést megelőzően az ellenértéket részben vagy egészben rendezni, adott esetben ezért szerződésmódosításra lehet szükség. Fontos továbbá, hogy előlegfizetéskor a már megfizetett előlegről kell készülnie az előlegszámlának, azon a “teljesítés” (valójában ez esetben adómegállapítás) időpontja az előlegfizetés napja, a sorrend tehát: 1. fizetés, 2. számlakibocsátás; a teljesítéskor pedig főszabály szerint végszámlát kell kibocsátani. Ez alól egy kivétel van: ha a teljes ellenértéket előre meg kell fizetni, és a teljesítés dátuma már az előlegszámla kibocsátásakor ismert, a 2013/24. Adózási kérdés értelmében ún. egybizonylatos megoldás is alkalmazható.

 1. Azt hallottam, hogy ha “régi” katásként kihasználom augusztus 31-ig a 12 millió forintos keretet, áfakörbe kerülök. Igaz ez?

Nem feltétlenül, de valóban oda kell figyelni arra, hogy az alanyi mentesség értékhatárát nem emelték fel. A Pénzügyminisztérium felé több szervezet is kezdeményezte, hogy kerüljön sor az “új” kata értékhatárához történő hozzáigazításra, és emeljék ezt is 18 millió forintra, a 2022. augusztus 18-i állapot szerint azonban az alanyi mentesség értékhatára továbbra is 12 millió forint.

Lényeges, hogy az áfás értékhatár szempontjából az számít, hogy milyen összegben teljesített az adóalany a tárgyévben belföldi termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást.

 • Irreleváns tehát, hogy mikor folyt be az ellenérték és mikor került sor a számlázásra.
 • A külföldön teljesülő ügyletek ellenértéke nem számít bele az alanyi mentesség értékhatárába.
 • A 2016/43. Adózási kérdés értelmében továbbá az alanyi adómentesként az ügylet teljesítéséhez kapott előleg összegét nem annak megszerzése időpontjában, hanem az ügylet teljesítésének időpontjában kell figyelembe venni. Tehát ha pl. egy ügylet teljesítéséhez kapcsolódóan a vállalkozó 2022-ben előleget kap, de az ügylet 2023-ban teljesül, az alanyi mentesség értékhatárának számítása szempontjából 2023-ban, a teljesítés időpontjában kell figyelembe venni a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének egészét, függetlenül attól, hogy az adóalany 2022-ben az ügylethez kapcsolódóan előleget kapott.
 1. Iparűzési adóban eddig tételes katás voltam. Mi most a teendőm?

A kérdésben az egyes önkormányzatok nem egységes álláspontot képviseltek, ezért a Pénzügyminisztérium PM/10830/2022 iktatószámon kiadott egy tájékoztatót az önkormányzati adóhatóságok számára a kisadózó vállalkozások tételes adója megszűnésével és a kisadózó vállalkozók tételes adójának létrejöttével összefüggő helyi iparűzési adókövetkezményekről.

A PM tájékoztatója szerint:

 • A “régi” kata megszűnése a törvény erejénél fogva megszűnik, ezt nem kell bejelentenie a vállalkozónak az önkormányzati adóhatósághoz.
 • A korábban megállapított 2022. II félévi iparűzési adókötelezettségre jutó adó időarányos összegben, 2022. augusztus 31-ig számítva jár, a 2022. II. félévére előírt adót ezért az önkormányzati adóhatóságoknak az adófolyószámlán hivatalból módosítani kell (az előírás egy részét törölni kell).
 • A “régi” kata alanyának a 2022. január 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakról főszabály szerint nem kell bevallást benyújtania. Ha viszont adókedvezményt, adócsökkentést kíván igénybe venni az iparűzési adóban, akkor 2023. január 15-ig nyújthat be adóbevallást a Htv. 39/B. §-a (6) bekezdése értelmében ezen időszakról.
 • Ha az „új KATA” az adóalany számára már nem választható, de korábban, a „régi KATA” alanyaként egyszerűsített, tételes iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazott, a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31-e közötti időszakról 2023. május 31-ig kell bevallást benyújtania. E bevallás-benyújtás során az adóalany dönthet arról, hogy egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmaz-e:
  • átalányadózó esetén vagy
  • 8 millió forint nettó árbevétel alattiként vagy
  • KIVA alanyként.

Amennyiben ezekre nincs lehetőség, akkor a főszabály, azaz a Htv. 39. § (1) bekezdése szerinti adóalap-számítást kell alkalmaznia.

 • A „régi KATA” alanyiság megszűnése miatt a 2022. szeptember 1. és 2023. június 30. közötti adóelőleg-fizetési időszakra adóelőleget nem kell bejelenteni, bevallani.
 • Az “új” kata alá bejelentkező vállalkozó választhatja 2022. szeptember 1-től a tételes katát, függetlenül attól, hogy a „régi KATA” alanya volt-e vagy sem, illetve hogy korábban az egyszerűsített tételes iparűzési adómegállapítást választotta-e vagy sem. A bejelentést a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon lehet megtenni, mégpedig legkésőbb október 15-ig, ha a vállalkozó már a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakban is tételes katás szeretne lenni. Ennek elmulasztása esetén 2023. február 15-ig lehet bejelentést tenni, de már csak a 2023. évre vonatkozóan.
 • A PM tájékoztatója szerint a tételes adós “új” kataalany esetében az adóalap időarányos lesz 2022-ben, 2022. szeptember 1-től legkésőbb 2022. december 31-ig. Ezen arányos adóalap után az adó a tájékoztató értelmében 2022. szeptember 15-én esedékes, ami sajátos annak tükrében, hogy magát a tételes adóalap választását 2022. október 15-ig ráér megtenni az adóalany – a szó szerinti értelmezés alapján ebből az következik, hogy a határidő utolsó napján megtett bejelentés esetén egyből egy hónapos késedelem fog fennállni. Ezt az ellentmondást remélhetőleg a későbbiekben feloldja majd a minisztérium.
 1. Egyéni vállalkozóként kell-e 22T1041 nyomtatványt benyújtanom a “régi” kata megszűnése kapcsán?

Attól függ.

 • Az “új” kata alá bejelentkező vállalkozóknak nem.
 • Az szja alá átlépő nyugdíjas egyéni vállalkozónak szintén nem.
 • Az szja alá átlépő nem nyugdíjas egyéni vállalkozónak viszont nem katás egyéni vállalkozóként biztosítási jogviszonyát legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, 2022. szeptember 1-jén be kell jelentenie a NAV-hoz a 22T1041-es nyomtatványon.

Amennyiben akár a fentiekkel, akár a korábbi hírleveleink kapcsán további kérdések merülnek fel, forduljanak hozzánk bizalommal.

Ez a weboldal is sütiket használ!
A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. A weboldalon megtekintheti az Adatkezelési és Süti Tájékoztatónkat (PDF).
Szükséges:
Az weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik. Ezek nélkül a weboldalt nem lehet megtekinteni.
Statisztikai:
A weboldal statisztikáinak elemzésével tudjuk weboldalunkat hatékonyabbá tenni, hogy a lehető legmagasabb felhasználói élményt nyújtsuk kedves látogatóinknak. Ezért gyűjtünk statisztikai adatokat a Google Analytics segítségével, amely kizárólag az IP címeket tárolja a személyes adatok közül.
Reklámcélú:
Azért települnek ezek a sütik, hogy a felhasználók számára egyedi ajánlatot, és számára releváns, érdeklődési körébe tartozó reklámajánlatokkal tudjuk megcélozni.